Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 1.1 SATICI

 Ünvanı : İnotek Bina Teknolojileri ve Enerji Danışmanlığı Ltd. Şti.

 Adresi  : Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No :51/5

Muratpaşa - ANTALYA

 Telefon: 0 242 316 66 77

 Faks    : 0 242 317 12 91

 E-posta: info@betakontrol.com

 

1.2 ALICI: Son Kullanıcı (Müşteri)

 Ünvanı :

 Adresi  :

 Telefon:

 Faks    :

 E-posta:

 

Madde 2: KONU

 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.betakontrol.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.betakontrol.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu aşağıdaki adrese ve kişiye kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, teslim edilecektir.

 Teslim edilecek kişi :

 Teslim yapılacak adres:

 

 Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 “Kargo dahil” notu bulunan ürünler için teslimat masrafları SATICI’ya aittir. “Kargo dahil” notu bulunmayan ürünlerin teslimat masrafları ise ALICI’ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

SATICI’nın satışları stokları ile sınırlıdır. SATICI, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, SATICI’nın ürünlerin stokta mevcut olduğuna dair taahhüdü anlamına gelmemektedir.

SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin fiyat ve özelliklerinde hata oluştuğu takdirde SATICI, hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir.

 Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra 10 (on) iş günü içerisinde yapılır. Resmi tatiller, dini/milli bayramlar, senenin son ve ilk 15 günü bu süreden sayılmaz. SATICI, ürünü siparişinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) iş günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden yararlandığı sırada, SATICI’ya verdiği bilgilerin gerekli, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik ve/veya yanlış olmasından doğacak zararlardan ALICI sorumludur.

ALICI, SATCI’ya ait yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, SATICI tarafından sunulan hizmetlere SATICI tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, üçüncü şahısların SATICI’nın internet sitesini ve hizmetlerini kullanmasını engellememeyi ve buna aykırı hareketi halinde SATICI’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde bulunan verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı doğabilecek zararlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye (siparişte beyan edilmişse) yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin 13. maddede tariflendiği şekilde SATICIya  ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra ürün bedelini ve/veya kıymetli evrakı iade ederek ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır.

 

SATICI ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.

 

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması veya değişimi için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

SATICI, internet sitesinin herhangi bir zamanda çalışmasını geçici olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin çalışmamasından dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, ALICI’nın başka web sitelerine geçişini sağlayabilir, bu takdirde ALICI, geçiş yaptığı web sitelerin içeriğinden SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

 

 Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

 Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.betakontrol.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

 Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

 Ürünün Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.betakontrol.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde mevcut olup, bu fiyat yalnızca sipariş edilen gün için geçerlidir  ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan fatura içeriğinde ürünün peşin fiyatı mevcuttur.

 

Madde 9: VADELİ FİYAT

 Online satışlarda vadeli satış uygulaması mevcut değildir, bu nedenle vadeli fiyat yoktur.

 

Madde 10: FAİZ

 ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 11: PEŞİNAT TUTARI

 Ürünün peşinat tutarı, peşin satış olduğundan %100 ( yüzde yüz )’dür.

 

Madde 12: ÖDEME PLANI

 Kampanya dönemlerinde peşin fiyatına taksitlendirme yapılan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

Havale ile ödemeli satın alınmış olmasına karşın, ödemesi 2 ( iki ) iş günü içerisinde gerçekleştirilmeyen ürünlerin satışı alıcıya haber vermeksizin satıcı tarafından iptal edilebilir. ALICI bankadan havale yaptığı sırada “sipariş numarası” nı da eklemelidir. Sonrasında ise aldığı dekontu info@betakontrol.com adresine mail atmalıdır.

 

 Madde 13: CAYMA HAKKI

 ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya 0 242 316 66 77 no’lu telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.betakontrol.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ambalajı yırtılmamış/açılmamış ve herhangi bir yere monte-demonte edilmemiş olması şarttır. İade işleminde ürün teslim alındığı kargo firması ile geri gönderilmelidir. Geri gönderilen ürünler ilgili sipariş no ile birlikte info@betakontrol.com a mail ile bildirim yapılmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın, ilgili ürün ve faturasının ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

 Madde 14: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

Madde 15: YETKİLİ MAHKEME

 İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Antalya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

Madde 16: YÜRÜRLÜK

 Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

© 2024 Her Hakkı Saklıdır